10/6/2022   
    
 ΝΕΑ - FAQ

    Έχουμε το δικαίωμα επιστροφής ειδών;
Εάν ένα προϊόν, για οποιοδήποτε λόγο δεν σας ικανοποιήσει, μπορεί να επιστραφεί στην a-lab με την προϋπόθεση ότι θα αποσταλεί στην αρχική του συσκευασία και στην αρχική του κατάσταση.


    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    Υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης - επίδειξης λειτουργίας των ειδών της α-lab;
    Υπάρχει δυνατότητα συντήρησης ειδών;
    Τα είδη της a-lab καλύπτονται με εγγύηση;
    Έχουμε το δικαίωμα επιστροφής ειδών;
    Πώς γίνεται η παράδοση των ειδών;
    Ποια είναι η διαδικασία παραγγελίας;
    ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ FOURIER
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566