10/6/2022   
    
 ΝΕΑ - FAQ

    Τα είδη της a-lab καλύπτονται με εγγύηση;
Όλα τα είδη καλύπτονται με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους από την ημερομηνία αγοράς. Στο χρονικό αυτό διάστημα η a-lab έχει το δικαίωμα ΔΩΡΕΑΝ επισκευής ή αντικατάστασης των ειδών. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής. Η εγγύηση δεν καλύπτει: 1) Επισκευές αναγκαίες λόγω κακής χρήσης του προϊόντος ή σύνδεσής του με μη συμβατό εξοπλισμό ή μετατροπών που έγιναν χωρίς την έγκριση της a-lab. 2) Χρήση οργάνου εκτός των ορίων προδιαγραφών του. 3) Τους λαμπτήρες, ασφάλειες, γυαλικά, τις χημικές ουσίες και γενικά τα αναλώσιμα υλικά. Για οποιοδήποτε πρόβλημα που καλύπτεται από εγγύηση επικοινωνήστε ΠΡΩΤΑ με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της a-lab στο τηλ. 2310 68 15 66.


    ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
    Υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης - επίδειξης λειτουργίας των ειδών της α-lab;
    Υπάρχει δυνατότητα συντήρησης ειδών;
    Τα είδη της a-lab καλύπτονται με εγγύηση;
    Έχουμε το δικαίωμα επιστροφής ειδών;
    Πώς γίνεται η παράδοση των ειδών;
    Ποια είναι η διαδικασία παραγγελίας;
    ΝΕΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ FOURIER
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566