10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ170.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΚΤΥΛΙΩΝ

Συσκευή δύο δακτυλίων από μεταλλικά ελάσματα διαμέτρου περίπου 30 cm
που προσαρμόζεται στη φυγοκεντρική μηχανή και χρησιμοπποιείται για την
επίδειξη της παραμόρφωσης ενός περιστρεφόμενου σφαιρικού σώματος.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566