10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ175.00
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ WATT

Συσκευή που προσαρμόζεται στη φυγοκεντρική μηχανή και χρησιμοποιείται
ως μοντέλο επίδειξης του ρυθμιστή Watt που ελέγχει τις στροφές κινητήρα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566