10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ230.00
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟ

Κατάλληλο για πειράματα κινηματικής. Διαθέτει έμβολο και μηχανισμό
εκτίναξης για τη μελέτη φαινομένων κρούσης και διατήρησης της ορμής.
Αποτελείται από ορθογώνιο ξύλινο σώμα, 30x8, 5x3,5cm, με τρεις
πλαστικούς τροχούς με ρουλεμάν στους άξονές τους και πίρο έλξηςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566