10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ235.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Συσκευή κατάλληλη για την μελέτη της αρχής διατήρησης της ορμής και
της ενέργειας κατά τη σύγκρουση δύο σωμάτων υπό διαφορετικες γωνίες.
Αποτελείται από:
- καμπύλο διάδρομο σχήματος ανάποδου Π
- σφιγκτήρα σχήματος C
- δύο ζεύγη σφαιρών
- νήμα στάθμης.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566