10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΣ240.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΝΟΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Συσκευή για την επαλήθευση της αρχής διατήρησης μηχανικής ενέργειας.
Αποτελείται από:
- ένα ελατήριο Φ1,5x200mm
- ένα μεταλλικό σώμα 1kg με ένα άγκιστρο ανάρτησης
- ένα μεταλλικό σώμα 0,5kg με δύο άγκιστρα ανάρτησης
- ένα σώμα 0,2kg.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566