10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΤ021.75
ΑΜΑΞΙΔΙΟ ΟΡΜΗΣ

Κατάλληλο για την πειραματική μελέτη της ορμής κινητού, που προωθείται
χωρίς την επίδραση εξωτερικής δύναμης (αυτοπροωθούμενο).Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566