10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική στερεών σωμάτων

ΜΤ030.66
ΜΟΝΤΕΛΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΥΡΑΥΛΟΥ

Κατάλληλο για την πειραματική μελέτη της κίνησης πυραύλου.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566