9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ015.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΥΔΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΠΙΕΣΗΣ

Κατάλληλη για τη μελέτη της υδροστατικής πίεσης.
Η συσκευή αποτελείται από:
- Σωλήνα plexyglass
- Δίσκο plexyglass εξαρτώμενο από λεπτό νήμαBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566