9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ020.00
ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΨΑ ΠΛΗΡΗΣ

Κατάλληλη για τη μελέτη της υδροστατικής πίεσης.
Αποτελείται από:
- Περιστρεφόμενη κάψα καλυμένη με πλαστική μεμβράνη
- Υοειδές μανόμετρο
- Πλαστική λεκάνη.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566