9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ025.10
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ

Συγκοινωνούντα δοχεία μικρά σε βάση, κατάλληλα για την μελέτη της αρχής των συγκοινωνούντων δοχείων.
Η διάταξη με τη βάση φτάνει σε ύψος τα 11,5cm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566