9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ075.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΤΡΙΧΟΕΙΔΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Συσκευή τριχοειδών φαινομένων που αποτελείται
από έξι τριχοειδείς σωλήνες μήκους 15,5cm, οι οποίοι
στηρίζονται σε μεταλλικό λεκανάκι.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566