9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μηχανική ρευστών

ΜΡ255.30
ΥΓΡΟΜΕΤΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

Μεταλλικό υγρόμετρο Γερμανίας με ποσοστιαία
ένδειξη της σχετικής υγρασίας της ατμόσφαιρας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566