10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΔΑ245.50
ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΗΧΗΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ)

Ξύλινη συσκευή μελέτης ακουστικών ιδιοτήτων. Ιδανική για την επαλήθευση της σχέσης μεταξύ
συχνότητας ηχητικού κύματος και μήκους σωλήνα. Το κινητό στέλεχος έχει κλίμακα τόνου.

Eύρος των συχνοτήτων: 400 έως 800Hz
Μήκος 380mm
Μάζα: 250gr.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566