10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΔΑ223.XX
ΔΙΑΠΑΣΩΝ

Ατσάλινα επινικελωμένα διαπασών αρίστης ποιότητας:

ΔΑ223.05: ΔΙΑΠΑΣΩΝ 256Hz, μήκος:170mm
ΔΑ223.10: ΔΙΑΠΑΣΩΝ 512Hz, μήκος:140mmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566