10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ035.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

Συσκευή κατάλληλη για τη μελέτη διαμήκων στάσιμων κυμάτων.
Αποτελείται από:
- δύο ορθοστάτες
- σύνδεσμο ανοιχτό
- δακτύλιο με άγκιστρο
- πυρήνα σχήματος U με στέλεχος
- πηνίο 300 σπειρών
- έλασμα ταλάντωσης
- ειδικό ελατήριο.

Τάση λειτουργίας 10-20V.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566