10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ045.00
ΕΚΚΡΕΜΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΦΑΙΡΙΔΙΟ ΣΕ ΒΑΣΗ

Χρησιμοποιείται για τη μελέτη των ταλαντώσεων και την επαλήθευση
της σχέσης μεταξύ περιόδου και μήκους εκκρεμούς.

Η συσκευή αποτελείται από σφαίρα αναρτημένη με μισινέζα
ρυθμιζόμενου μήκους από μεταλλικό στέλεχος Φ10mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566