10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ080.00
ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ

Φορητό ηλεκτρονικό στροβοσκόπιο κατάλληλο για τη μελέτη και
μέτρηση των συχνοτήτων διαφόρων περιοδικών κινήσεων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566