10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ090.10
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΔΟΝΗΣΕΩΝ)

Γεννήτρια δονήσεων κατάλληλη για τη δημιουργία μηχανικών
δονήσεων μεταβαλλόμενης συχνότητας και πλάτους ταλάντωσης.
Λειτουργεί σε κατακόρυφη αλλά και οριζόντια θέση.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566