10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ090.16
ΕΛΑΤΗΡΙΟ SLINKY

Κατάλληλο για την επίδειξη των διαμήκων κυμάτων,
της ανάκλασης και των στάσιμων κυμάτων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566