10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ130.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΣΙΜΩΝ ΗΧΗΤΙΚΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΗΧΟΥ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ - ΣΩΛΗΝΑΣ KUNDT

Αποτελείται από:

- Ένα σωλήνα plexyglass 1000mm με ενσωματωμένη κλίμακα μέτρησης μήκους.
- Ένα έμβολο με βάκτρο που ολισθαίνει στο εσωτερικό του σωλήνα για τη μεταβολή του μήκους του σωλήνα
- Δύο βάσεις στήριξης του σωλήνα
- Ένα μεγάφωνο με τις απαραίτητες συνδέσεις
- Έναν αισθητήρα ήχου με ενισχυτή (μικρόφωνο) για τη μέτρηση της μεταβαλόμενης έντασης του ήχου κατά μήκος του σωλήνα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566