10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ταλαντώσεις

ΤΑ150.4311
ΣΤΡΟΒΟΣΚΟΠΙΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ

Χειροκίνητο στροβοσκόπιο μαύρου χρώματος, με ακτινωτές σχισμές πλάτους 3cm και μήκους 5cm.
Η γρήγορη περιστροφή του δίσκου με το χέρι επιτρέπει την περιοδικά διακοπτόμενη διέλευση φωτειτών ακτίνων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566