11/30/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΔΑ265.51
ΔΙΑΣΤΟΛΟΜΕΤΡΟ

Ολοκληρωμένη συσκευή μελέτης της γραμμικής διαστολής.
Περιλεμβάνονται 4 ράβδοι: χαλκού, αλουμινίου, γυαλιού και σιδήρου.
Το μήκος της συσκευής είναι 650mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566