11/30/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΘΕ015.00
ΤΡΙΠΟΔΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Μεταλλικός τρίποδας θέρμανσης.
Χησιμοποιείται ως βάση τοποθέτησης αντικειμένων
πάνω από τον εργαστηριακό λύχνο σε συνδυασμό συνήθως
με πλέγμα πυράκτωσης ή τρίγωνο πύρωσης
Ύψος: 220cm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566