8/18/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΘΕ045.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

Συσκευή γραμμικής διαστολής ράβδων Φ6x350mm σιδήρου, αλουμινίου και ορείχαλκου.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566