8/18/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΘΕ100.00
ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΥΓΡΑ

Κατάλληλος για τη μελέτη της διάδοσης θερμότητας στα υγρά με ρεύματα μεταφοράς.
Έχει διαστάσεις 330x220mm και διάμετρο σωλήνα Φ16mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566