11/30/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΘΕ120.00
ΑΤΜΟΣΤΡΟΒΙΛΟΣ ΤΟΥ ΗΡΩΝΑ

Η γνωστή συσκευή μετατροπής θερμικής ενέργειας σε κινητική.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566