8/18/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΘΕ160.00
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Συσκευή κατάλληλη για τη μελέτη του φαινομένου
μετατροπής του μηχανικού έργου σε θερμότητα και τον
προσδιορισμό του συντελεστή ισοδυναμίας των μονάδων
μηχανικού έργου και θερμότητας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566