11/30/2022   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Θερμότητα

ΜΤ038.16
ΤΟΜΗ ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μοντέλο τομής κατάλληλο για την παρουσίαση των αρχών λειτουργίαςτου τετράχρονου βενζινοκινητήρα.
Αποτελείται από βάση PVC, έγχρωμα κινούμενα μέρη και μανιβέλα κίνησης της μακέτας.
Διαστάσεις: 310x225mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566