10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΔΑ339.52
ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΔΑΝΙΑΣ

Συσκευή αποτύπωσης του μαγνητικού πεδίου
με 4 διαφανείς πλάκες που περιέχουν μαγνητικές βελόνες των 8mm.
Χρησιμεύει σε πειράματα επίδειξης των δυναμικών γραμμών
του μαγνητικού πεδίου που μπορεί να δημιουργηθεί από διαφόρων μορφών μαγνήτες.
Η κάθε πλακέτα έχει διαστάσεις 153x77x6mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566