10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΑ005.06
ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΟΣ ΜΑΓΝΗΤΗΣ 100x12x6mm

Ευθύγραμος μαγνήτης για την επίδειξη και μελέτη μαγνητικών φαινομένων.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566