10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΑ005.35
ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ WINTOP Φ10 x 75 mm

Κυλινδρικός μαγνήτης για την μελέτη του μαγνητικού πεδίου.
Οι πόλοι του βρίσκονται στις δύο απέναντι επίπεδες βάσεις.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566