10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΑ020.30Δ
ΣΕΤ ΤΡΙΩΝ ΠΕΤΑΛΟΕΙΔΩΝ ΜΑΓΝΗΤΩΝ

Πεταλοειδείς μαγνήτες κατάλληλοι για πειράματα μελέτης του μαγνητικού πεδίου.
Διαθέτουν οπλισμό προστασίας για τη διατήρηση της μαγνητικής τους ικανότητας.
Έχουν διαστάσεις 7,5 10 και 12,5cm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566