10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΑ060.00
ΠΥΞΙΔΑ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΛΙΣΗΣ ΑΠΌ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΟ ΑΓΩΓΟ

Διατάξη για τη μελέτη της απόκλισης μαγνητικής βελόνας λόγω πεδίου ευθύργαμμου ρευματοφόρου αγωγού.
Κατάλληλη για την πραγματοποίηση του πειράματος του Oersted. Αποτελείται από μία βάση με ενσωματωμένη
μαγνητική βελόνα,έναν ευθύγραμμο μεταλλικό αγωγό και δύο μπόρνες τροφοδοσίας.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566