10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΑ070.00
ΓΑΛΒΑΝΟΜΕΤΡΟ ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΩΝ

Συσκευή που χρησιμοποιείται για την μελέτη του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό ενός πηνίου.
Αποτελείται από μία βάση, δύο κυλινδρικούς ορθοστάτες που συγκρατούν μία διάφανη
πλάκα, ένα μονομένο χάλκινο σύρμα μήκους 4m και μία μαγνητική πυξίδα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566