10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Μαγνητισμός

ΜΤ042.98
ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Κατάλληλος για την παρατήρηση του φάσματος μαγνητικού πεδίου στο χώρο.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566