10/18/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΔΑ291.5Χ
ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗΣ ΟΠΤΙΚΗΣ SF

Η οπτική τράπεζα γεωμετρικής οπτικής SF είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για χρήση από τους μαθητές.

Αποτελείται από τα παρακάτω:

-ΔΑ280.02: Φωτεινή πηγή απλή
-ΔΑ291.50: Οριζόντιο επίπεδο για τη μελέτη των ακτίνων
-ΔΑ291.51: Χαρτί καρέ κατάλληλο για το ΔΑ2915.00 (σετ 25 τεμ.)
-ΔΑ292.00: Πρίσμα Τριγωνικό
-ΔΑ292.01: Πρίσμα Ορθογώνιο
-ΔΑ292.02: Πρίσμα Αμφίκυρτο
-ΔΑ292.03: Πρίσμα Αμφίκοιλο
-ΔΑ292.04: Πρίσμα Ημικυκλικό
-ΔΑ292.50: Κάτοπτρο Επίπεδο
-ΔΑ293.00: Κάτοπτρο Κυλινδρικό
-ΔΑ301.00: Διάφραγμα τριπλής σχισμής (απόστασης 7 mm)
-ΔΑ301.01: Διάφραγμα απλής σχισμής
-ΔΑ297.00: Στήριγμα για διαφράγματα και φίλτρα
-ΔΑ000.40: Στήριγμα φωτεινής πηγής απλήςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566