10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΔΑ296.ΧΧ
ΟΠΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΘΗΤΗ SF

Η οπτική τράπεζα μαθητή SF είναι σχεδιασμένη και κατασκευασμένη ειδικά για χρήση από τους μαθητές.

Αποτελείται από τα παρακάτω:

-ΔΑ280.02: Φωτεινή πηγή απλή
-ΔΑ296.50: Φακός σε βάση (+300 mm)
-ΔΑ296.51: Φακός σε βάση (+100 mm)
-ΔΑ296.52: Φακός σε βάση (+50 mm)
-ΔΑ296.53: Φακός σε βάση (-200 mm)
-ΔΑ304.00: Οθόνη διαφανής
-ΔΑ304.01: Οθόνη ημιδιαφανής
-ΔΑ304.03: Οθόνη λευκή
-ΔΑ304.02: Κάτοπτρο Επίπεδο
-ΔΑ297.00: Στήριγμα για σχισμές και φίλτρα
-ΔΑ305.00: Στήριγμα για οθόνες και κάτοπτρα
-ΔΑ282.00: Στήριγμα φωτεινής πηγής απλής
-ΔΑ140.50: Ξύλινος κανόνας υπολογισμού εστιακής απόστασηςBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566