10/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Οπτική

ΜΤ032.22
ΠΟΛΩΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΑ ΜΕ ΚΛΙΜΑΚΑ

Τα πολωτικά σώματα χρησιμοποιούνται:

-ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ για τη μελέτη της διεύθυνσης πόλωσης του φωτός που προέρχεται από ανάκλαση, διάθλαση ή σκέδαση σε διάφορα υλικά.
-Ως ΖΕΥΓΟΣ για την επίδειξη της ολικής αποκοπής των φωτεινών ακτίνων ή σε πειράματα μελέτης της στροφής του επίπεδου πόλωσης του φωτός από οπτικά ενεργά υλικά.

Έχουν διάμετρο Φ40 mm και στηρίζονται πάνω σε διαβαθμισμένη πλαστική βάση.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566