9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΜΤ039.12
ΣΩΛΗΝΟΕΙΔΕΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Κατάλληλο για την απεικόνιση του φάσματος του μαγνητικού
πεδίου στο εσωτερικό σωληνοειδούς που διαρρέεται από ρεύμα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566