9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΔΑ250.15
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

Γεννήτρια συχνοτήτων Δανίας
Συχνότητες: 0,1 Hz - 100 kHz
Τύπος κύματος: Ημιτονοειδές, τριγωνικό, τετραγωνικό.
Έξοδος: 0 - 20 V
Ενισχυση συνεχούς ρεύματος: DC-50kHz σε 3dB
Διαστάσεις: 297x225x118mmBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566