9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΔΑ441.00
ΗΛΕΚΤΡΟΣΚΟΠΙΟ SF

Ηλεκτροσκόπιο κατάλληλο για την επίδειξη της ύπαρξης φορτίων.
Συνοδεύεται από μεταλλικό σφαιρίδιο και δύο μεταλλικούς δίσκους
διαμέτρου 56mm.
Ο δακτύλιος έχει διάμετρο 150mm.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566