9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΔΑ459.50
ΠΟΛΙΚΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ ΔΑΝΙΑΣ

Κατάλληλα για την επίδειξη πειραμάτων Foucault.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566