9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ030.00
ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣ ΣΕ ΚΩΝΙΚΗ ΒΑΣΗ

Μονωτικός στύλος σε κωνική βάση, κατάλληλος για την στήριξη φορτισμένων αντικειμένων.
Αποτελείται από μονωτήρα υψηλής διηλεκτρικής αντοχής και κωνική βάση.

Προτεινόμενος εξοπλισμός: ΗΛ105.00 ΚΟΙΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566