9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ055.00
ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ50 mm x 120 mm ΣΕ ΒΑΣΗ

Κυλινδρικός αγωγός σε βάση, κατάλληλος για τη μελέτη της ηλέκτρισης με επαφή και επαγωγή.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566