9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ085.0026
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WIMSHURST

Κατάλληλη για την παραγωγή ηλεκτρικών φορτίων.
Παρέχει υψηλή τάση έως 150kV, μηδαμινής έντασης.

Διαστάσεις δίσκων 340mm
Βάση: 550x250mm.
Βάρος: 6,5 kgBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566