9/28/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ105.00
ΚΟΙΛΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ Φ110 mm

Κατάλληλος για την επίδειξη της κατανομής του ηλεκτρικού φορτίου στην επιφάνεια αγωγού.

Απαιτούμενος εξοπλισμός: ΗΛ030.00 ΜΟΝΩΤΙΚΟΣ ΣΤΥΛΟΣBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566