9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ110.00
ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΑΓΩΓΟΙ

Ζεύγος επίπεδων αγωγών, κατάλληλων για τη δημιουργία πυκνωτή.

Απαιτούμενος εξοπλισμός: ΗΛ085.0026 ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WIMSHURSTBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566