9/26/2021   

Προϊόντα | a. ΦΥΣΙΚΗ-Ηλεκτρισμός

ΗΛ155.00
ΚΑΣΕΤΙΝΑ 4 ΞΗΡΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΛΑΚΕ

Κατάλληλη για τη δημιουργία συστοιχίας έως τεσσάρων μπαταριών 4,5V
με παροχές: 4,5 - 9 - 13,5 - 18VBest Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566